ติดต่อเรา

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 งานข้อมูลการตาย

Our Address

อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

T: 02-5901491


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ชั้น 4 อาคาร 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

E-mail : 

Tel : 02-5901491